Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

asbest sanering brabant

Binnen sanering

Voordat de daadwerkelijke saneringswerkzaamheden beginnen moet er afhankelijk van de risicoclassificatie

een containment worden gebouwd die door middel van onderdrukmachines op onderdruk wordt gezet en de lucht filtert, om te voorkomen dat de omgeving niet wordt blootgesteld aan de vrijkomende asbest.

Het asbest wordt verwijderd en daarna wordt de ruimte schoongemaakt en wordt er een onafhankelijk geaccrediteerde laboratoria ingeschakeld die een meting verricht.

Voldoet de meting aan de gestelde eisen, dan wordt de ruimte vrijgegeven.

Buiten sanering

Bij een buitensanering wordt het werkgebied afgezet met afzetlint en waarschuwingsborden, en mag het gebied alleen worden betreden door asbestsaneerders, toezichthoudende instanties.

Nadat de sanering heeft plaats gevonden, wordt er een visuele inspectie uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerdelaboratoria, indien die akkoord is, wordt het gebied vrijgegeven.

Zowel voor een binnen,- en buitensanering wordt het vrijkomend asbestmateriaal dubbel verpakt en afgevoerd naar een erkende verwerker.