Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

asbest sanering brabant

Wat heb ik nodig voor een sloopmelding?

Voor het aanvragen van een sloopmelding voor het verwijderen van Asbest heeft u een inventarisatie rapport nodig.

Uit een asbestinventarisatie blijkt of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soort(en) asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en wat de staat van het materiaal is.

Tijdens de inventarisatie kan aan de hand van een risicobeoordeling worden bepaald wat het potentiële risico is voor de gebruikers van het gebouw.

Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen of nader onderzoek noodzakelijk is.

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage.

Sloopmelding voor asbest

Een sloopmelding kunt u doen via de website Omgevingsloket online of bij de gemeente via het formulier van het Omgevingsloket online.

Wanneer u een sloopmelding moet doen, volgt uit het Bouwbesluit.

Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt.

Ook als er sprake is van asbest, moet u een sloopmelding doen.

Hulp nodig bij uw sloopmelding?

Clean service hapert b.v. helpt u graag met de aanvraag van u sloopmelding, wij kunnen voor u het hele traject van aanvraag tot verwijderen verzorgen.

Ook voor vragen kunt u bij ons terecht.

Neem gerust contact met ons op.